Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và chỉnh đốn Đảng

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII. Ảnh: Nhật Bắc

nghị quyết nêu rõ tình hình, duyên cớ và nhận diện các bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những diễn tả "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo Đó, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trước nhất là nhạt phai tuyệt vời cách mạng; ngả nghiêng, sút giảm niềm tin vào tiêu chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

diễn đạt về suy thoái đạo đức, lối sống trình bày ở những nội dung như: cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng chủ nghĩa, thời cơ, vụ lợi; chỉ lo thu dọn tư nhân, không để ý tới lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, bì, so bì, ko muốn người khác hơn mình...

Việc kê khai tài sản, thu nhập không chân thực, hà lạm, tham nhũng, thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội..., cũng được nhận mặt là biểu đạt suy thoái đạo đức, lối sống.

biểu đạt "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gồm 9 nội dung, trong ngừng thi côngĐây với việc đòi thực hành "đa nguyên, đa đảng"; phản chưng, phủ nhận nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN; đòi thực hành thiết chế "tam quyền phân lập", tăng trưởng "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chế độ với toàn dân về đất đai...

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang-1

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, biện pháp xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Ảnh: Nhật Bắc

mang một trong những chỉ tiêu "củng cố niềm tin của dân chúng đối sở hữu Đảng", và ý kiến "nhìn thẳng vào sự thật, nhắc rõ sự thực, giám định đúng sự thật", nghị quyết đề ra 4 đội ngũ nhiệm vụ, biện pháp các cấp uỷ, tổ chức Đảng cần tụ hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả.

một là,về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. tụ hội lãnh đạo, chỉ đạo tăng nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan yếu và sự cấp thiết của việc học tập, nghiên cứu, ứng dụng thông minh và lớn mạnh chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

2 là, về cơ chế, chính sách. các đơn vị quản lý uỷ, tổ chức Đảng chỉ đạo kiểm tra, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế rà soát, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người mang chức, với quyền, theo hướng quyền hạn tới đâu bổn phận tới đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, tư nhân trong từng quá trình khắc phục công việc và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

cương quyết chắt lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ nhiệm đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm tốt mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Trước mắt, rà soát, rà soát, xử lý dứt điểm những vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây giận dữ trong cán bộ, đảng viên và dân chúng.

các ngành uỷ, doanh nghiệp đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện những quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, quản lý bảo đảm công khai, sáng tỏ, góp phần xoá bỏ cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, bị động, "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong quản lý, dùng ngân sách, tài sản công, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, nguồn vốn, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, vốn đầu tư, nhà băng, thuế, thương chính, phân bổ, điều hành và dùng biên chế...

nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách còn có việc hoàn thiện quy định về tổ chức, bộ máy và công tác kiểm soát an ninh chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong lành về chính trị trong nội bộ, đầu tiên là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược...

Ba là, về rà soát, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc công ty thực hiện những nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, tư nhân ban hành văn bản ko đúng, không liên quan hoặc thực hành ko nghiêm chỉnh những nội dung quyết nghị, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện mang hiệu quả...

tăng thẩm quyền và đề cao nghĩa vụ người đứng đầu trong việc trợ thời đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm lúc có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hành chức trách, nhiệm vụ được giao; cùng lúc, xem xét nhân cách đảng viên và kết hợp với những cơ quan chức năng mang biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây cạnh tranh trong xử lý hoặc với dấu hiệu bỏ trốn...

Bốn là,về phát huy vai trò của quần chúng. # và trận mạc Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - phố hội. các cấp uỷ, chính quyền phải nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hành nghiêm Quyết định số 217 về quy chế giám sát và phản biện xã hội của chiến trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị - phường hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị quy định về việc chiến trường Tổ quốc và những đoàn thể chính trị - phố hội và dân chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

nâng cao cường công việc dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của chiến trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - phố hội, của quần chúng. #, tạp chí và công luận trong tranh đấu ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên. thực hành nghiêm túc, sở hữu hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm cho, dân kiểm tra. Trước mắt, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những trắc trở phản ứng của quần chúng...

Toàn văn: nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về nâng cao cường vun đắp, chấn chỉnh Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các thể hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo TTXVN

Cỏ Nhân Tạo Nguyễn Gia - Chuyên trả lời, thiết kế, thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân vườn cỏ nhân tạo, sân chơi cỏ nhân tạo.

sản xuất hạt cao su sân bóng đá, lưới chắn bóng, lưới cầu môn, lưới khung thành và những phụ kiện sân bóng khác!

giải đáp chuyên nghiệp 24/7. Mọi chi tiết xin liên hệ:

KHU VỰC MIỀN BẮC
0983 403 304
Click để gọi ngay hoặc chỉ con đường đến văn phòng:
Số 12/27 Vạn Bảo - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
KHU VỰC MIỀN NAM
0972 312 358
Click để gọi ngay hoặc chỉ đường tới văn phòng:
Số 81/10 Phạm Phú Thứ - P11 - Tân Bình - TP.HCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét